როგორც წესია, მომხმარებლებს ხშირად აწუხებთ მართლზომიერი შეკითხვა: სადაა ჩემი საიტი, რატომ მივლიან გვერდს მოსალოდნელი პოტენციური დამკვეთები და ხვდებიან კონკურენტებთან? რატომ გადიან მალე უკვე შემოსული საიტის მნახველები? შესაძლოა შეხებიხართ სიტუაციას, როდესაც საიტი იპოვეს, მიიღეს გადაწყვეტილება შეიძინონ საქონელი/მომსახურეობა, თუმცა სისტემატიურად წარმოიქმნება ახალი პრობლემები: განაცხადის მიღებასა და გარიგების შესრულებასთან დაკავშირებული სირთულეები. ამას გარდა, არ ხართ დარწმუნებული, რომ კონტენტის აგება კორექტულია, გამოიყენება ეფექტურად ბიუჯეტი? სინამდვილეში, ეს სულაც არ არის არჩამოთვლილთა სრულყოფილი სურათი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას აღმოფხვრილი. Seo-code არის კომპანია, რომელსაც შეუძლია ხარისხიანად გადაჭრას ნებისმიერი სირთულის წარმოჭრილი ამოცანები. კომპლექსურ მომსახურეობას ახორციელებს სპეციალისტთა მრავალფუნქციური გუნდი, რომელთა სამუშაო გამოცდილება უკვე ექვს წელს აჭარბებს. მათ შორის ვასრულებთ ასეთ მომსახურეობებს: Seo დაწინაურებები; საიტის ოპტიმიზაცია; სემანტიკური ბირთვის შედგენა; ანალიტიკოსები / აუდიტი; კონტექსტური რეკლამა; სოციალური მარკეტინგი; ლოგოტიპის შემუშავება; საიტის შექმნა; კოპირაიტერისთვის T3 შედგენა; კრაუდ-მარკეტინგი; სამუშაოში პრინციპულად ვიყენებთ თეთრ მეთოდებს, ვაკონტროლებთ წინსვლის, რეკლამის ეფექტურობას. ციფრული ოსტატობის ალიანსს ნოვატორულ აზროვნებასთან შეუძლია რეალობაში გადმოიტანოს დამკვეთის ნებისმიერი სურვილი. ჩვენი მიზანი - ხანგრძლივი პარტნიორობა, რომელიც შედგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა კლიენტი ასპროცენტიანი კმაყოფილი დარჩება გუნდის მუშაობის შედეგით.