საიტის ანალიზი და აუდიტი

საიტის ანალიტიკა - ეს ანალიზია, ინტერპრეტაცია, შეგროვება და მონაცემთა გაზომვა ვებ რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით. ანალიტიკის დახმარებით წყდება შემდეგი ამოცანები:

› ირკვევა, რამდენად შეესაბამება საიტი დადგენილ მიზნებს;

› ფასდება ჩართული ტრაფიკის, ხარისხი / რაოდენობა

› ვლინდება ყველაზე ეფექტური რენტაბელური / ტრაფიკის წყაროები;

› ადგენენ საიტის პრობლემურ ადგილებს;

› განსაზღვრავენ პოტენციალს კონვერტაციის ოპტიმიზაციაზე.

ეს პროცედურა იწვევს კონტექსტუალური სარეკლამო, საძიებო ხელშეწყობის ეფექტურობის ზრდას.

აუდიტი წარმოადგენს საიტის საფუძვლიან ანალიზს, შესაბამის მოთხოვნებზე, რომელას გამოყოფენ საძიებო სისტემები ხელშეწყობი მიზნით. გარდა ამისა, დგინილია, იმდენად, რამდენადაც ეს არის მიმზიდველი თვალში მომხმარებელს. მუშაობა ხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით:

› ტექნიკური რესურსის შემადგენელი ანალიზი;

› საიტის სტრუქტურის აუდიტი;

› სასწავლო ქცევითი ფაქტორების გამოკვლევა;

› კონკურენტების გამოვლენა, უპირატესობების განსაზღვრა;

› აცესორების საიტის შეფასება ;

› რეკომენდაციები SEO - კოპირაინტინგზე;

› გვერდების ხელშეწყობის ღრმა ანალიზი.

რა შედეგებია მოსალოდნელი:

› პროექტის სიცოცხლისუნარიანობის ოპტიმიზაცია, საძიებო რობოტების თვალსაზრისით;

› საიტის მნიშვნელოვანი გვერდების სრული ინდექსაცია;

› შეცდომების გასწორება, საძიებო ტრაფიკის ზრდა:

› პოზიციების გაზრდა Google და Yandex საკვანძო მოთხოვნებზე;

› პროცენტული ჩავარდნების შემცირება, გამოყენებადობის გაუმჯობესება;

› სტრატეგიული ნაბიჯების ფორმირება შემდგომი რესურსებზე მუშაობა.

გახსოვდეთ რომ თქვენს რესურს სჭირდება კომპეტენტური ანალიტიკოსები, აუდიტი - დაგვიკავშირდით. შედეგი იქნება.