შინაარსობრივი რეკლამა

შინაარსობრივი რეკლამა - მოზიდვის ინსტრუმენტია დაინტერესებული მიზნობრივი ინტერნეტ მომხმარებლების პროდუქტზე. იყოფა საძიებო და თემატურზე. ამ მეთოდის განმასხვავებელი თვისებებია:

› პროექტის წარმოსაჩენად დროის მინიმალური მონაკვეთი:

› გამჭვირვალობა;

› რეკლამის დაწყების / დასრულების თვითმმართველობით შერჩეული დრო;

› კამპანიის, ტექსტების და ბიუჯეტის კორექტირების მუდმივი შესაძლებლობა;

› თანხების ხარჯვის სისტემატური მონიტორინგი სარეკლამო კამპანიებზე.

ასე რომ, რა არის შინაარსობრივი რეკლამის ეფექტურობა:

› სარეკლამო ღონისძიებების ჩატარება;

› ტრაფიკის ზრდა;

› სწრაფი ხელშეწყობა ბაზარზე ახალი მომსახურებების / პროდუქციის;

› გაყიდვების ზრდა.

კონკრეტული რეკლემის ხრიკების და საიდუმლეობების გამოყენებით ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან მინიმალურ დროში გაზარდათ თქვენი გაყიდვები.