კრაუდ მარკეტინგი

კრაუდ მარკეტინგი - ინოვაციური მეთოდია, რომლის მიზანია სტიმულირება საქონლის გაყიდვების მიზნობრივი აუდიტორიისათვის გამოხმაურებების საფუძველზე, ბრენდის დაწინაურება, მომხმარებელის გამოხმაურების, რეკომენდაციების საფუძველზე. მთავარი ამოცანაა, ასეთი გამოხმაურება / რეკომენდაციების მართვა გაყიდვების ზრდისათვის. სამუშაოებს აწარმოებენ შემდეგ მიმართულებებით:

› მონიტორინგის მიმოხილვა;

› თვალთვალი კომენტარებზე ( ბლოგებზე );

› მოხსენების ( სოციალური ქსელების ) მონიტორინგი;

› მიზნობრივი სერვისების საკითხების თვალთვალი;

› რეკომენდაციების მონიტორინგი მომსახურებაზე / პროდუქციაზე / კომპანიებზე, როგორც ფარული მარკეტინგი.

კრაუდ-მარკეტინგი ხელს უწყობს საიტის პოზიციების გაუმჯობესებას გაცემის შედეგებით. ის განკუთვნილია აუდიტორიისათვის, რომელიც მზად არის იყიდოს, მაგრამ ელოდება, გადამწყვეტი ინფორმაციას, რომელსაც ენდობა. ამგვარად კრაუტ-მარკეტინგის სარგებელია:

› ცნობადობის ზრდა;

› მიზანმიმართული ტრაფიკის ზრდა;

› საიტის ქცევითი მახასიათებლების ოპტიმიზაცია;

› მოსალოდნელი გაყიდვები;

› მაღალი ხილვადობა საძიებო სისტემების თვალში;

› პოზიციის გაძლიერება TOP-ში;

› საჭირო ინფორმაციის სწრაფი გადაცემა ცოცხალ ობიექტებზე.

აუცილებელია პოტენციური აუდიტორის ვექტორის ცოდნა? ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს.