საიტის შექმნა

საიტის შექმნა - ეს არის სპეციალისტების მრავალი პროფესიონალური სამუშაოების კომპლექსი, მათ შორის საინფორმაციო არქიტექტორები, ვებ დიზაინერები, მარკეტოლოგები, პროგრამისტები, იუზაბილიტი- ინჟინრები, ტექსტების რედაქტორები, ტესტირების სპეციალისტები, ოპტიმიზატორები, კოპირაიტერები, კონტენტ- მენეჯერები. გუნდის წარმატებული მუშაობისათვის საიტის შესაქმნელად, პირველ რიგში, უნდა განსაზღვროთ მიზნები:

› რა ამოცანებს გეგმავთ მისი საშუალებით;

› როგორია მიზნობრივი აუდიტორია;

› რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ;

› როგორია ფუნქციონალურუ ნიუანსები;

› ფორმები და თანხლები პრინციპები, განახლება, კონტენტის შევსება.

საიტის შექმნის პროცესი იყოფა შემდეგ ეტაპებზე:

› ფუნქციონალის ანალიზი;

› აუდიტორიის განსაზღვრა;

› დომენური სახელის რეგისტრაცია;

› საიტის სტრუქტურის, ნავიგაციის განსაზღვრა;

› დიზაინის შექმნა;

› მაკეტის განლაგება;

› მაკეტის ინტეგრაცია;

› კონტენტით შევსება;

› ტესტირება;

› გამჟღავნება;

› ჰოსტინგი;

› საძიებო ოპტიმიზაცია.

საძიებო ოპტიმიზაცია:

› საძიებო ოპტიმიზაცია.

› კომპანიის ინფორმაციის გავრცელება პროდუქციის / მომსახურების შესახებ;

› ხელშეწყობა პროდუქციის / მომსახურების დისტანციური ჩვენებით;

› სამიზნე აუდიტორიის გაფართოვება;

› გაყიდვების ზრდა;

› ორმხრივი კავშირის განხორციელება კლიენტებთან;

ჩვენი გუნდი შედგება გამოცდილი სპეციალისტებისაგან, ჩვენ შევქმენით არაერთი წარმატებული საიტი. თქვენი ბიზნესის გაზრდისათვის დაგვიკავშირდით.