SEO ხელშეწყობა

SEO ( Search Engine Optimization, ინგლ.. ) -საძიებო ოპტიმიზაცია. კონცეფცია SEO - ხელშეწყობა სწრაფი ღონისძიებების გარკვეული კომპლექსის მცნებაა, მიზნად ისახავს საიტის გაყვანას ტოპ-10-ში შერჩეულ მოთხოვნებში. ყველაზე რენტაბელური მეთოდია, გთავაზობს ხელსაყრელ თანაფარდობას ტრაფიკის რაოდენობის და გარდამავალ ღირებულების შორის. გარდა ამისა, იგი საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად მივაღწიოთ საიტზე მოძრაობის ზრდას, და როგორც შედეგი, მისი ანაზღაურებადობაა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სწორ მიდგომისას. დამსწრეობა SEO-ხელშეწყობის გარეშე შეადგენს მხოლოდ ხუთ პროცენტს შესაძლო მაჩვენებლებიდან. რისთვისაა საჭირო SEO ხელშეწყობა:

› დინამიურად იზრდებამ ნახველების რაოდენობა - ტრაფიკი;

› იზრდება აუდიტორის მიზნობრივი ქმედებების წილი - კონვერსია;

› აღმოიფღვრებიან შეწუხებული მაყურებლები;

› მცირდება დამატებითი ბიუჯეტი მარკეტინგულ ღონისძიებებზე ორგანული მნახველების 85% მოგების გამო;

› იაფდება მიზანმიმართული ტრაფიკის ღირებულება;

› ფიქსირდება წარმატებული პროდუქტის პოზიციები ბაზაზე ერთგულ მომხმარებლების ხარჯზე;

› იზრდება გაყიდვების ხარისხი და რაოდენობა;

› ვიძენთ ცნობადობის ფსონს, აღიარება ხდებით პოპულარული.

მხოლოდ პროფესიონალური გუნდი, უზრუნველყოფს თქვენს პროდუქტს მართლაც ეფექტურ სტრატეგიას.

საიტის ოპტიმიზაცია

საიტის ოპტიმიზაცია ითვალისწინებს ეფექტური ზომების კომპლექს, რომლის მიზანია პროდუქტის პოზიციის ამაღლება, საძიებო სისტემებში მოცემული მოთხოვნების გაცემა ტოპ-10-ში. აზრი იმაშია, რომ განახორციელონ მიზან დასახული გეგმიური ეტაპები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ რესურსების გაუმჯობესებას, სამაძიებო რობოტების არსებული მოთხოვნების შესაბამისად. გამოიყოფა ასეთ მიმართულებები:

› შიდა ოპტიმიზაცია - სათაურების, ტექსტური, მეტა ტეგების,კორექტირება,კონტენტის მიყვანა უნიკალურ სახეობამდე, მნიშვნელოვანი კვანძური ფრაზების და კოდური ნაწილის სიმჭიდროვის ოპტიმიზაცია, მოიცავს სწორ განლაგებას და მომსახურების ატრიბუტებს შევსებას, მიკრო მარკირების ნორმების გათვალისწინებით;

საგარეო ოპტიმიზაცია - შესაძლებლობა ( ფასიანი ან უფასო მეთოდებით ). რეიტინგიანი საიტებიდან გადასვლა თქვენსაზე. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საძიებო სისტემების გაფილტვრა, რაც უარყოფითად იმოქმედებს ექსტრადიციაზე, ბმულები უნდა გაიზარდოს თანდათან. აქედან გამომდინარე, ასეთი ხელშეწყობის პერიოდია ოთხი თვიდან თანმიმდევრულ ხელშეწყობამდე. ახლად შექმნილი საიტებისათვის - ექვსი თვის განმავლობაში.

რა შედეგს ველოდოთ:

› მაქსიმალური კეთილგანწყობა საძიებო სისტემების მხრიდან, როგოც შედეგი - საკვანძო მოთხოვნების მოხვედრა ტოპ-10-ში;

› პროფესიონალების მუშაობა გვაძლებს საშვალებას გამუდმებით თვალყური ვადევნოთ ალგორითმების რობოტების განლაგებას, რაც უზრუნველყოფს თავის მხრივ, პროდუქტის ცვლილებების მიმართ ერთგულებას;

› საიტის სტრუქტურის გაუმჯობესება - გმულების სისტემატიზაცია, ნავიგაციის რეგულირება, ინდექსაციის პარამეტრები;

› საგარეო გმულების რაოდენობის გაზრდა;

› პოპულარობის ზრდა - უფრო მეტი მიზანმიმართული მნახველები, მუდმივი მნახველების რაოდენობის გააქტივება, ნახვების რაოდენობის გაღრმავება.

ცდილობთ, რომ მოვხდეთ ტოპ-10-ის გაცემაში - მოგვმართეთ ჩვენ.