ლოგოტიპის განვითარება

ლოგოტიპი - უნიკალური გრაფიკული ნიშანი ან სიმბოლო, რომელიც გამოხატავს იდეის არს ,ორგანიზაციას, პროდუქტს, საფირმო სტილს. ეს უნდა იყოს ცნობადი, მარტივი და დასამახსოვრებელი. ლოგოს დიზაინი მოიცავს:

› კონცეფციის და დიზაინ- სტრატეგიის განსაზღვრა;

› მაკეტის ვარიანტების შემუშავება;

› ამორჩეული ნიმუშის დამუშავება დამკვეთის მოთხოვნების გათვალისწინებით;

› საბოლოო შედეგი.

ლოგოტიპის მიზანია - ხელიშეუწყოს თანამედროვე ბაზარზე საქონლის / მომსახურების, მომხმარებლების ყურადღების მიპყრობა, აღქმის გაუმჯობესება , სხვადასხვა სუბიექტების იდენტიფიკაციის გამარტივება.

ჩვენ გვაქვს ამ ამოცანების რეალიზაციის გამოცდილება. მოგვმართეთ!