სოციალური მარკეტინგი - Facebook

facebook - ის მრავალ ენობრივი პლატფორმა ყოველდღიურად განახლდება მომხმარებლებით მთელ მსოფლიოში, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინტერეს სარეკლამო კამპანიის დროს. უპირატესობები რეკლამის განთავსებისას:

› ხარჯების ზუსტი შეფასების შესაძლებლობა;

› თითოეულ კლიენტის მოზიდვისას შედარებით დაბალი ღირებულება;

› რეკლამის ეფექტურობის შეაფასების უნარი;

› სიდიდით მეორე აშშ სოციალური პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, ხელი შეუწყოს შემოთავაზებებს დასავლეთით.