სოციალური მარკეტინგი - VK

ყველაზე ფართოდ გახმაურებულ სოციალური ქსელის საიტია vk. რეკლამას Vkontakte - ში აქვს უდაო უპირატესობა:

› ბიუჯეტი იხარჯება ოპტიმალურად - ღირებულება შედარებით დაბალია, ბევრი მომხმარებელია, და შესაბამისად, პოტენციური კლიენტები, რომლებზეც კამპანია არის გათვლილი;

› მომხმარებლის სამოცდაათი პროცენტი vk - გადამხდელუნარიანი მოსახლეობაა, რომელიც შეძლებს იყიდოს პროდუქტი / მომსახურება;

› დასწრების გამო vk, მიზნობრივი აუდიტორია იზრდება;

› Top დასწრების გამო vk, მიზნობრივი აუდიტორია იზრდება;

› დასწრების გამო vk, მიზნობრივი აუდიტორია იზრდება;