სოციალური მარკეტინგი - OK

სოციალურ ქსელს ok ახასიათებს სპეციფიკა, რომელიც ნაყოფიერ გავლენას ახდენს სარეკლამო კამპანიის შედეგზე

› მომხმარებლების დიდი რაოდენობა იწვევს დაინტერესებული აუდიტორიის რაოდენობის ზრდას;

› სისტემატიური დასწრება იძლევა საშუალებას ხელი შეუწყოს სიახლეებს;

› ok - ს მომხმარებლების დაახლოებით ოცი პროცენტი - ტოპ მენეჯერები არიან;

› მომხმარებლების არანაკლებ ოცდაათი პროცენტი - კვალიფიციურებული სპეციალისტები.