ჯგუფების ტექმხარდაჭერა

ჯგუფების ტექმხარდაჭერა

ჯგუფების ტექმხარდაჭერა - ოპერატიული რეაგირება მომხმარებლის აქტიურებაზე ჯგუფში. საზოგადოებრივი დროული და სისტემატური მონიტორინგი, დადებითად აისახება პროდუქციის პოპულარიზაციაზე. მნიშვნელოვანია, რომ დროულ;ად მოხდეს რიაგირება ნეგატივზე ჯგუფში.

სკურპულოზური მუშაობა გვართმევს ბევ დროს. ამასთანავე საჭიროა პროფესიონალური უნარჩევები. გვანდეთ ეს ჩვენ.