მიზნობრივი რეკლამა

მიზნობრივი რეკლამა ( SMM & SMO )

სოც. ქსელებში ფართოდაა გავრცელებული მიზნობრივი რეკლამა. ტექსტობრივი და გრაფიკული ბლოკების კომბინაცია, გაერთიანებულია მცირე განცხადებებში, რომლებიც განკუთნილია შერჩეული აუდიტორიისთვის გარკვეული პირობების მიხედვით. რაში გამოიხატება უპირატესობები

› ინფორმაციაოს მიწოდება პროდუქტზე მხოლოდ იმ მომხმარებელს, რომლებიც მან უნდა დაინტერესოს;

› რეკლამის ბიუჯეტის მინიმალიზაციის საშვალება, მიზნობრივი ტრაფიკის შემცირების გარეშე;

› მარტივდება კამპანიის მართვა.

პერსპექტივის თვალსაზრისით მარკეტინგი, მოითხოვს პროფესიონალურ მიდგომას. ჩვენ მზად ვართ თქვენთან ერთად ვიმუშაოთ.